Vad kostar det att laga sina tänder idag?

Alla kan behöva laga en tand ibland, trots regelbundna tandkontroller och dagligt omhändertagande. Om du har ett hål i tanden är det viktigt att laga det vid ett tidigt stadium för att inte hålet ska bli större och kräva en mer omfattande behandling.

Kostnader för tandläkarvård

För barn och unga upp till det år du fyller 23 är tandläkarvården gratis. För de över 23 betalar du själv för din tandvård.

På tandläkarmottagning Akademitandvården Tandläkare Motala är kostnaden är mellan 605 och 995 kronor beroende på omfattningen på undersökningen och behandlingen. Du kan läsa mer priser på deras sajt.

Det kan vara svårt att veta i förhand vilken behandling som behövs. Så snart din mun har undersökts får du ett behandlingsförslag och ett besked om kostnaderna. Priserna kan även variera beroende på din bostadsort.

Här kan du jämföra priserna för tandvård på just din ort.

Vilken ekonomisk hjälp kan du få?

Det finns tre typer av ekonomiskt stöd som du kan få. Ibland kan du få tandvård till samma pris som sjukvården inom din region. Det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård gäller även inom tandvården.

Du kan läsa mer om dina möjligheter till att få ekonomiskt stöd för tandvård här.