Bloggvärlden styrs av kvinnor

I dagen samhälle har internet blivit en samlingspunkt för både yngre och äldre. Det handlar om allt från Facebook och forum till att blogga. På nätet vågar de flesta göra mer än vad de gör i den vanliga ”IRL”-världen och många vågar göra sin röst hörd på nätet. I samhället idag är det fortfarande så att kvinnor och framför allt yngre sådana ofta inte får det utrymme de behöver.

kvinna som bloggar

Sedan väldigt långt tillbaka har det varit en uppdelning mellan män och kvinnor och det kvinnliga könet har ofta fått stå tillbaka till fördel för män. I skolan och i medierna är det pojkar respektive män som tar plats och får den. I en artikel på Sydsvenskan så tar man upp detta och att bloggandet har blivit ett sätt för tjejer och kvinnor att synas.

Bloggande är något som dock inte enbart utförs av kvinnor, det är både pojkar och män som även de sysselsätter sig med detta. Här ser man framför allt en skillnad i val av tema. De kvinnor och tjejer som bloggar skriver gärna om utseende, mode, och annat som rör den kvinnliga världen som vi tydligt kan se i Veckorevyns blogg. Män och pojkar fokuserar istället huvudsakligen på sådana teman som ekonomi, politik och sport. Varför vi inte ser en större ”crossover” kan bero på många olika orsaker; kanske framförallt på att traditionellt antas kvinnor inte kunna något om sport och män inte något om smink eller väskmode. Ett sätt att komma runt det kan vara att låta bloggare bidra med inlägg under pseudonymer som gör det omöjligt att identifiera könet på skribenten. En sådan sportblogg är den som Tippat driver. Där skriver man under pseudonymer som i de flesta fall är helt könsneutrala.

Men även om det syns en tydlig uppdelning i vad bloggarna handlar om, så är det ett sätt för det kvinnliga könet att våga göra sig hörda. Det är ett steg i rätt riktning att på nätet bryr man sig inte om ålder, kön eller vilken kultur du tillhör, du kan blogga om det du tycker om. Det negativa är att många reagerar starkt mot kvinnliga bloggare för att de spär på utseendefixering och för ett par år sedan var det många som rasade mot exempelvis Blondinbella. Dock kan man se att hon utvecklades till att bli en affärskvinna av det bästa slag.